Shiatsu

Nejčastěji přicházejí na shiatsu lidé s vleklými bolestmi hlavy nebo některé části zad, dále s přáním odstranit únavu a zvýšit toleranci ke stresu. Shiatsu
v podstatě může pomoci při všech problémech psychosomatického charakteru, nezáleží na místě výskytu ani druhu potíží, jelikož diagnostika funguje na rozdílných principech než v moderní medicíně. Záleží však
na rozsahu a stupni závažnosti, proto samozřejmě platí, že čím závažnější příznaky, tím dříve se pacient musí dostat do rukou lékaře. 


Shiatsu může pomoci u problémů zažívacího traktu, při nechutenství i zácpě. U poruch pohybového aparátu je účinná od případů snížené kloubní pohyblivosti přes hojení po operaci až po ischias. Posiluje imunitu těla. Přes práci s tělem
se impulsy díky doteku dostávají do mysli, která si uvědomí danou část těla,
a pokud pacient nekontroluje průběh ošetření, ale věnuje se sám sobě, často
se dlouho potlačovaná emoce dostane ven. Společně s vyjádřením emocionální bolesti odejde i bolest tělesná.
Samotná masáž shiatsu se provádí na zemi, na podložce, přes oblečení.
Je to souhrn masáží akupresuních, reflexních, mobilizací, protahování,
a působením energií se odblokují orgánové dráhy.